VARBI FERIEPRAKTIK

Arbetar du med ferie- eller sommarjobb och hanterar hundratals ansökningar?

  • Inmatning av feriepraktikplatser

  • Webbaserad ansökning för elever

  • Annonsering på Instagram, Facebook & LinkedIn

  • Kommunicera enkelt via sms/e-post

  • Lottning/matchning av platser och reservplatser

  • Elever tackar själva ja/nej till erbjuden plats

  • Hantering med stöd enligt GDPR

Gör det enkelt för dig och låt Varbi Feriepraktik hantera dina ansökningar, din lottning och din kommunikation med de sökande. Chefer lägger upp praktikplatser i systemet som sedan era kandidater får söka. När du ska lotta kandidaternas platser klickar du på en knapp och detta sker automatiskt med hänsyn till kandidaternas prioriteringar. Skulle en kandidat tacka nej fylls den med nästa reserv. Kommunikationen med kandidaterna sker direkt via systemet. Att hantera er feriepraktik har aldrig varit enklare!

Vi använder Varbi Feriepraktik

Vill du veta mer?

Fyll i din mailadress så kontaktar vi dig!

0520-580050 | sales@varbi.com